CM Scientific

Välkommen till CM Scientific - Global distributör av vetenskapliga laboratorievaror

CM Scientific har mångårig erfarenhet som distributör av vetenskapliga laboratorievaror som glaskapillärer, kapillärer av smält kvarts för gas- och vätskekromatografi, Tygon®-slangar samt kyvetter för spektrofotometrar och fluorimetrar till universitet, forskningsinstitut och ledande kommersiella organisationer i Sverige, Europa samt världen över.

På CM Scientific har vi med hjälp av våra väl fungerande lager- och distributionsprocesser i Storbritannien kunnat stödja vår stora svensk kundbas i mer än 30 år.

Som global distributör av specialiserade vetenskapliga förbrukningsvaror har vi en oöverträffad erfarenhet av att utveckla goda och långsiktiga relationer med kunder och tillverkare världen över. Den mycket höga servicenivå vi erbjuder har därtill lett till att vi bland våra kunder ses som en tillförlitlig och långsiktig leverantör av laboratorievaror och en strategisk samarbetspartner bland de tillverkare vars produkter vi saluför.

CM Scientific erbjuder ett stort utbud av vetenskapliga laboratorievaror och en högkvalitativ kundservice - från första förfrågan till utförande av order. På CM Scientific förstår vi vikten av att känna till samt på ett tillförlitligt sätt kunna leverera exakt vad våra kunder behöver.

Beställning av vetenskapliga laboratorievaror från CM Scientific

Många av de laboratorievaror vi har att erbjuda kan beställas direkt på vår hemsida för snabb och säker leverans till Sverige. De flesta av våra kunder har specifika produktbehov och använder våra produkter i unika applikationer varför vårt team av tekniska experter alltid finns tillhands för att ge råd och stöd vad gäller särskilda krav och beställningar.

På CM Scientific tar vi gärna emot beställningar via fax eller e-post. På sidan "Beställningsinformation" hittar du mer information och anvisningar om detta.

På CM Scientific är vi stolta över möjligheten att få samarbeta med många av världens ledande tillverkare och formgivare av laboratorievaror, varav några nämns nedan. För ytterligare information om de laboratorievaror vi saluför, vänligen kontakta oss. Vi står gärna till tjänst med att hjälpa dig hitta rätt produkt för just dina vetenskapliga behov och önskemål.

CM Scientific vetenskapliga laboratorievaror

CM Scientific har ett stort utbud av vetenskapliga laboratorievaror, däribland flexibla kapillärer av smält kvarts för CE (kapillärelektrofores) kolonnkromatografi, glaskapillärer, kvartskapillärer, kyvetter, celler för spektroskopi och fluorometri samt Tygon®-slangar.

Vetenskapliga laboratorievaror från världsledande tillverkare

CM Scientific är dessutom stolt över att ha utsetts som distributör av laboratorievaror från världens ledande tillverkare inom detta område som t.ex. VitroCom Inc. och Polymicro Technologies LLC. Flertalet av våra standardprodukter kan beställas på denna hemsida för leverans direkt från vårt lager. För specialtillverkade produkter, vänligen kontakta vår säljavdelning.

VitroCom glaskapillärer

CM Scientific är distributör i Europa för VitroCom Inc., en amerikansk specialist inom design och tillverkning av glaskapillärer, kapillärer av smält kvarts, glasrör och celler. VitroCom har över 40 års erfarenhet av akademisk och industriell forskning på marknaderna för medicin och fiberoptik.

Tygon®-slangar från Saint Gobain

CM Scientific har ett brett sortiment av Tygon® slangprodukter i olika diametrar, var och en konstruerad att möta specifika användarbehov som bland annat resistens mot kemikalier, temperaturväxlingar och slitage samt en hög renhetsgrad och lång livslängd.

Kapillärer av smält kvarts från Polymicro Technologies

CM Scientific är distributör i Europa för Polymicro Technologies LLC. Polymicro är världsledande inom tillverkning av kvartskapillärer för marknadsområden som gaskromatografi, vätskekromatografi och kapillärelektrofores. Kapillärprodukter från Polymicro ingår i många ledande OEM-företags kromatografiska produkter världen över.

Kyvetter och celler för spektroskopi och fluorometri

På CM Scientific är vi stolta över att ha fått förtroendet att förse universitet, forskningsinstitut och ledande kommersiella organisationer världen över med kyvetter och celler. Vi erbjuder ett komplett utbud av optiska kyvetter och celler av hög kvalitet för användning i ett stort antal applikationer och laboratorieinstrument som bland annat spektrofotometrar och fluorometrar.

Fluidiska och kromatografiska produkter från Upchurch Scientific®

CM Scientific erbjuder ett komplett sortiment av kromatografiska produkter och tillbehör från Upchurch Scientific. Upchurch är känd världen över för utveckling samt leverans av kromatografiska ventiler, vätskeanslutningar och tillbehör inklusive PEEK-rör och rostfria rör. Upchurch Scientific® grundades år 1975 och ingår numera i IDEX Health & Science Corporation.

Om CM Scientific

CM Scientific åtnjuter ett mycket gott anseende vad gäller det trovärdiga och tillförlitliga sätt på vilket vi tillhandahåller högkvalitativa laboratorievaror som glaskapillärer, kapillärer av smält kvarts för gas- och vätskekromatografi, Tygon®-slangar samt kyvetter för spektrofotometrar och fluorometrar - något som framgår tydligt av våra långvariga affärsmässiga relationer med våra samarbetspartners och kunder. Vi strävar efter att på ett så professionellt och effektivt sätt som möjligt tillmötesgå våra kunder och de tillverkare vi representerar och är stolta över att kunna infria de förväntningar som vi själva och andra ställer på CM Scientific.

Connect with Us